• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

500-satni TT program

 

Napredna obuka (RYS 300) / Advanced course

Napredni GaiaYoga program obuke za učitelje joge verificiran pri Yoga Alliance-u (RYS300) rezultat je našeg dugogodišnjeg iskustva u podučavanju i proučavanju yoga sistema te suradnje sa vrhunskim svjetskim učiteljima. Namijenjen je svim TT studentima koji su uspješno završili 200-satnu GaiaYoga obuku, kao i onima koji su slijedili neki drugi 200-satni program registriran pri Yoga Alliance-u (uz prethodni razgovor sa direktorom programa). 

500-satnim programom (dodatnih 300 sati edukacije) polaznici nastavljaju svoju edukaciju - ključni element na putu svakog kvalitetnog yoga učitelja. Napredna obuka nudi mogućnost "specijalizacije" u nekom od stilova dinamične yoge - Ashtanga / Vinyasa / Prenatal Yoga / Yoga za djecu... Sastoji se od niza tematskih radionica / modula koje polaznik sam odabire (osim radionica koje su obilježene kao obavezni dio programa), te od praktičnog dijela podučavanja i asistiranja*. Sve radionice koje ulaze u 500-satni program u kalendaru radionica su označene sa 'GaiaYoga TT500', a počinju se brojati od trenutka upisa u napredni program. Nakon završenog programa i uspješno obranjenog završnog rada, novi joga učitelji moći će se registrirati pri Yoga Alliance-u kao 'RYT500'. 

Program je potrebno završiti u roku od 3 godine nakon pristupanja
Ukoliko se program ne završi unutar navedenog perioda moguće je nastaviti pratiti module i sakupljati sate, no bez TT popusta na programe i pakete.

*GaiaYoga TT500 program uključuje i 30 satova asistiranja u Gaia shali + 50 vođenih satova joge ('Practicum'). Nakon ispunjene satnice studenti izabiru temu na koju trebaju napisati završni rad te ga izložiti u vidu radionice/predavanja u sklopu tekuće GaiaYoga TT200 obuke. Za dobivanje TT500 certifikata nije moguće zbrajati satove drugih škola, osim ako se radionica ne organizira u zajedničkoj suradnji.

 

 TT 500 moduli - program 2017./2018:

Točan datum radionica i cijene potražite na kalendaru. GaiaYoga pridržava pravo izmjene datuma i predavača.

PRENATAL YOGA TEACHER TRAINING (RPYT certifikat - 90 sati obuke)

28.-29. svibanj 2017.

modul 1:
- I TRIMESTAR: ASANE - SLIJEDOVI - ASISTENCIJE

- FIZIOLOGIJA ŽENSKOG TIJELA I POROD
- UPOTREBA VIZUALIZACIJE I MEDITACIJE U PRENATAL YOGI

Sandra D. Bianco
Ulla Marton, Prim. dr. sc.
Petra Brzović

10.-11. lipanj 2017.

modul 2:
- II TRIMESTAR: ASANE - SLIJEDOVI - ASISTENCIJE

- YOGA ANATOMIJA U TRUDNOĆI
- AROMATERAPIJA U TRUDNOĆI

Sandra D. Bianco
Ana Balažin, Dr. med.
Petra Brzović
8.-9. srpanj 2017.

modul 3:
- III TRIMESTAR: ASANE - PRANAYAMA - ASISTENCIJE 
- UPOTREBA YOGA POMAGA
- PATOLOGIJE I KOMPLIKACIJE TRUDNOĆE
- ULOGA DOULE / YOGA UČITELJA U PRIPREMI ZA POROD

Sandra D. Bianco


Ulla Marton, Prim. dr. sc.
Petra Brzović

 11.-12. veljače 2017.

modul 4:
- VOĐENJE MJEŠOVITOG SATA ZA SVE TRIMESTRE
- PRANAYAMA I VAŽNOST DISANJA U PRENATAL YOGI
- ZDRAVSTVENA NJEGA TRUDNICA, RODILJA I NOVOROĐENČADI
- MASAŽA ZA TRUDNICE

Sandra D. Bianco


Anita Struški (primalja)
Petra Brzović

 11.-12. ožujak 2017.

modul 5:
- POST-NATAL YOGA

- ASANE ZA POSEBNE POTREBE U TRUDNOĆI 
- RAD SA ZLOSTAVLJANIM ŽENAMA

Sandra D. Bianco

Petra Brzović
 29.-30. travanj 2017.

modul 6:
- YOGA ZA MAME I BEBE

- PREHRANA U TRUDNOĆI
- OBRANA RADOVA NA TEMU TRUDNOĆE

Petra Brzović
Alma Bunić

TT studenti


IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM (napredni program kroz 7 modula / 35 sati obuke)

t/b/a  modul 1:
EKAM INHALE - CORRECT VINYASA COUNTING 
Sandra D. Bianco & Tom Richter  (5 sati obuke) C.E.
t/b/a

 modul 2:
HEART OPENING BACKBENDS
FROM PRIMARY TO INTERMEDIATE (2°) SERIES

Tom Richter   (5 sati obuke)  
t/b/a  modul 3:
TEACHING & ADJUSTING IN MYSORE SETTING 
Sandra D. Bianco & Tom Richter  (5 sati obuke) C.E.
t/b/a *modul 4: 
EXPLORING THE BANDHAS & JUMPS
Sandra D. Bianco & Tom Richter  (5 sati obuke) C.E.
t/b/a  modul 5:
HIP OPENERS FROM PRIMARY TO ADVANCED (3°) SERIES
Tom Richter  (5 sati obuke)  
t/b/a  modul 6: 
ENERGY FLOWS & INVERSIONS
Sandra D. Bianco  (5 sati obuke) C.E.
t/b/a

 modul 7:
IMPORTANCE OF THE BREATH & RESPIRATORY SYSTEM

Sandra D. Bianco & Tom Richter (5 sati obuke) C.E.

*Ovaj modul namijenjen je TT studentima koji regularno prakticiraju Mysore stil.
Nakon pohađanja kompletnog programa (30 sati obuke) dobiva se 'Certificate of In-Depth Ashtanga Study Attendency'

NOVO! TRADITIONAL SCHOOL OF AYURVEDA (35 sati obuke) 

30.5.2017. UVOD U AYURVEDU Uvodno predavanje o ayurvedi, načinima primjene, usporedbi sa gunama... Swami Suryananda (Amadio Bianchi)
2018. SCHOOL OF AYURVEDA
modul 1: 
Dosha diagnostics:
- Jihva Parīkṣā or (examination of the tongue)
- Subdosha: Drṣa Parīkṣā (examination of the eyes)
- Agni: digestion, absorption and assimilation of food
- Sparśa Parīkṣā (the diagnosis of touch)
Swami Suryananda (Amadio Bianchi)
 2018. SCHOOL OF AYURVEDA
modul 2: 
Dhâtu diagnostics - 7 tissues of the human body:
Rasa (plasma), Rakta (blood), Mamsa (muscle tissue), Meda (adipose tissue), Asthi (bone), Majjan (nerve tissue), Sukra (reproductive tissue)
- Sabda Parīkṣā (body sounds)
- Srotās (the channels of the vital substances)
- Aākṛti Parīkṣā (overall aspect of the body)
Swami Suryananda (Amadio Bianchi)
2018. SCHOOL OF AYURVEDA
modul 3: 

Kosha diagnostics:
the traditional body sheets (3,5 or 6) mentioned in the sacred texts
- Mutra Parīkṣā (evaluation of the urin)
- Chakras: energy wheels
- Purīṣa Parīkṣā (evaluation of stool)
- Nadis: the channels in which converge the life energy (prana)
- Diagnostics of the breath

Swami Suryananda (Amadio Bianchi)

WEEK / MONTH INTENSIVES:

siječanj 2017.  SHINE YOUR LIGHT YOGA RETREAT in Thailand Sandra D. Bianco & Tom Richter (50 sati obuke) C.E.
20.-27. listopad 2017. A WEEK OF ASHTANGA MYSORE PRACTICE David Robson (10 sati obuke)  

WORKSHOPS:

19.-21. svibanj 2017. ADVANCED ANATOMY FOR YOGIS Stu Girling (11 sati obuke)  
ljeto 2017. PARIS ENERGY METHOD - energetski seminar Sandra D. Bianco (10 sati obuke)  
proljeće 2018. KIDS YOGA TTC (YAI certifikat) Cayetana Rodenas  (20 sati obuke)   
 24.-25.3. // 24.6. // 23.9. // 9.12. 2017.   SHAKTI CIRCLE - RECONNECT TO THE GODDESS WITHIN Sandra D. Bianco

(15 sati obuke)
 

 C.E.

Učitelji

Osim sa voditeljima GaiaYoga TT programa, na 500-satnom programu imate mogućnost produbiti vaše znanje i učiti od najboljih svjetskih joga učitelja: Sonja Rzepski, David Robson, Neil Barker, Paul Dallaghan, Javier Castro, Mark Darby, John Friend & Desi Springer, Stu Girling, Sara Granstrom, Govinda Kai...

Školarina

Upisnina za certificirane TT200 GaiaYoga učitelje iznosi 500 kn, dok je za ostale studente 750 kn. Svaki se modul plaća zasebno, a cijene su navedene u kalendaru ili u detaljnom opisu radionica. Od trenutka pristupa studenti imaju pravo na 10-15% popusta na sve TT radionice i događanja, kao i studentski popust na mjesečne pakete. Izdavanje certifikata se ne naplaćuje. 
Vaš TT karton za bilježenje i praćenje odslušanih satova dobit ćete nakon što ste ispunili pristupnicu u napredni TT program. Nakon svake radionice ubilježit ćemo vam točan broj sati kojima ste prisustvovali.

Continuing Education (C.E.)

Kako bi RYT učitelji mogli ostati registrirani pri Yoga Alliance organizaciji, svake 3 godine potrebno je pohađati dodatnih 10 sati napredne TT obuke sa E-RYT učiteljem. Radionice koje u GaiaYoga školi & shali vrijede kao dio dodatne obuke označne su sa C.E. 

Prošli moduli

2017:
(ukupno 170 sati napredne obuke)

Prosinac: SHAKTI CIRCLE - radionica za yogine 4. dio sa Sandrom D. Bianco (5 sati obuke)
Studeni: 
THE MASTERY OF VINYASA KRAMA: THE ART OF SEQUENCING - advanced yoga studies with Javier Castro (14 sati obuke)
Listopad: ASHTANGA YOGA IMMERSION with David Robson (13 + 8 sati obuke)

Rujan: SHAKTI CIRCLE - radionica za yogine 3. dio sa Sandrom D. Bianco (5 sati obuke)
Lipanj: SHAKTI CIRCLE - rezidencijalna radionica za yogine 2. dio sa Sandrom D. Bianco (12 sati obuke)
Svibanj: ADVANCED ANATOMY FOR YOGIS with Stu Girling (11 sati obuke)
Ožujak: PRE & POST NATAL YOGA TT with Sandra D. Bianco & Petra Brzović (45 sati obuke)
Ožujak: SHAKTI CIRCLE - radionica za yogine 1. dio sa Sandrom D. Bianco (8 sati obuke)
Siječanj: SHINE YOUR LIGHT - YOGA RETREAT IN THAILAND with Tom & Sandra (50 sati obuke)

2016:
(ukupno 130 sati napredne obuke)

Prosinac: ANATOMY CLINIC: FASCIJE radionica sa Marinom Linčir (5 sati obuke)
Prosinac: YOGA TERAPIJA I PREVENCIJA with Jadranko Miklec (3 sata obuke)
Prosinac: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA (modul 5): inversions and energy flows with Tom (5 sati obuke)
Studeni: 
KIDS YOGA TTC with Cayetana Rodenas (20 sati obuke)
Listopad: INTEGRATE YOUR PRACTICE: Asana Mantra Breath with Paul Dallaghan (12 sati obuke)
Lipanj: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA: exploring the bandhas & jumps(modul 4) with Tom Richter (5 sati obuke)
Svibanj:
A WEEK OF ASHTANGA YOGA with David Robson (Mysore practice + weekend workshop: 15 sati obuke)
Travanj: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM (modul 3): assisting in Mysore with Sandra & Tom (5 sati obuke)
Travanj: CONNECT TO YOUR INNER SPACE workshop with Sara Granstrom (10 sati obuke)
Ožujak: ADVANCED PRENATAL YOGA TT with Sandra D. Bianco & Petra Brzović (45 sati obuke)
Veljača: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM: backbends from Primary to Intermediate (modul 2) with Tom Richter (5 sati obuke)

2015:
(ukupno 130 sati napredne obuke)

Studeni: EKAM INHALE: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM (modul 1) with Tom Richter (5 sati obuke) 
Listopad: GUNE vs. DOSHE - THE ANCIENT KNOWLEDGE OF AYURVEDA with Swami Suryananda (3 sata obuke)
Rujan: YOGA TERAPIJA I PREVENCIJA with Jadranko Miklec (3 sata obuke)
Srpanj: PARIS ENERGY METHOD energetski seminar sa Sandrom D. Bianco (10 sati obuke)
Lipanj:
ASHTANGA FOR LIFE with David Williams (12 sati obuke)
Lipanj:
SRIDAIVA workshop with Desi Springer & John Friend (10 sati obuke)
Svibanj - lipanj - rujan: PRENATAL YOGA TTC (1. dio) with Sandra D. Bianco & Petra Brzović (45 sati obuke)
Veljača: HAPPY YOGA TRIBE Indian Yoga Retreat with Sandra D. Bianco & Tom Richter (50 sati obuke)

2014:
(ukupno 157 sati napredne obuke)

Prosinac: YOGA TERAPIJA I PREVENCIJA with Jadranko Miklec (3 sata obuke)
Studeni: YOGA ANATOMY & THERAPY INTENSIVE with Javier Castro (28 sati obuke)
Studeni: RAINBOW KIDS YOGA TTC with Cayetana Rodenas (25 sati obuke)
Listopad: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA: hip openers from Primary to Advanced with Tom & Sandra (5 sati obuke)
Listopad: INVERSION - EXTENSION - SUSPENSION - workshop with Mauricio Peña (9 sati obuke)
Rujan: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA: Backbends from Primary to Intermediate Series with Tom (5 sati obuke)
Srpanj: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM: Exploring the Bandhas with Sandra & Tom (5 sati obuke)
Lipanj: PARIS ENERGY METHOD energetski seminar sa Sandrom D. Bianco (10 sati obuke)
Svibanj: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM: Teaching & Adjusting in Mysore setting with Sandra & Tom (5 sati obuke)
Svibanj: FINDING THE SOFTNESS IN YOUR PRACTICE workshop with Sara Granstrom (9 sati obuke)
Ožujak: IN-DEPTH STUDY OF ASHTANGA SYSTEM: Breath & Vinyasa counting with Sandra & Tom (5 sati obuke)
Veljača: DIVE INTO THE DIVINE intensive with Javier Castro (35 sati obuke + C.E.)
Veljača: DROP BACK CHALLENGE with Tom & Sandra (2+8 sati obuke)

2013:
(ukupno 135 sati napredne obuke)

Prosinac: YOGA TERAPIJA / BHAGAVAD GITA radionica sa Jadrankom Miklecom (5 sati obuke)
Studeni: UVOD U NADI SHODANU ashtanga workshop with Tom Richter (3 sata obuke)
Studeni: AYURVEDA THE SCIENCE OF LIFE with Swami Suryananda Amadio Bianchi (3 sata obuke)
Rujan: 
SHAKTI POWER - modul III: 4 etape ženske energije sa Sandrom D. Bianco (3 sata obuke)
Rujan:
 PROGRESSIVE VINYASA INTENSIVE with Javier Castro (35 sati obuke + C.E.)
Srpanj: YOGIC NUTRITION - Tom Richter (3 sata obuke)
Lipanj: YOGA KAO PREVENCIJA - Andrea Vidas (3 sata obuke)
Lipanj: SHAKTI POWER - modul II: 4 etape ženske energije sa Sandrom D. Bianco (3 sata obuke)
Lipanj: THE ROOTS OF ASHTANGA PRACTICE with Mark & Joanne Darby (20 sati obuke)
Lipanj: MEDITATION & MANTRAS with Pratik Agrawal (3 sata obuke)
Svibanj: TM tečaj transcendentalne meditacije s Jadrankom Miklecom (10 sati obuke)
Svibanj: PARIS ENERGY METHOD energetski seminar sa Sandrom D. Bianco (10 sati obuke)
Travanj: ASHTANGA MASTERCLASS: balances with Tom Richter (2 sata obuke)
Ožujak: SHAKTI POWER - modul I: 4 etape ženske energije sa Sandrom D. Bianco (3 sata obuke)
Siječanj: ADVANCED PRANAYAMA TT COURSE with Neil Barker 
(10+6 sati obuke + C.E.)
Siječanj: ADJUSTMENT & ANATOMY CLINIC with Neil Barker (12 sati obuke + C.E.)

2012:
(ukupno 108 sati napredne obuke) 

Prosinac: GRANTHI FLOW Vinyasa masterclass - Lea Lončar (2 sata obuke)
Prosinac: PARIS ENERGY METHOD - Sandra D. Bianco (10 sati obuke)
Studeni: INTRO TO NADI SHODHANA - Tom Richter (3 sata obuke)
Listopad: ASHTANGA CLINIC Anatomy of Arm Balances with Neil Barker (12 sati obuke + C.E.)
Rujan: ADVANCED VINYASA TTC with Sonja Rzepski (22 sata obuke + C.E.)
Rujan: ADVANCED PRENATAL TTC with Sonja Rzepski (15 sati obuke)
Rujan: MYSORE WEEK with Sonja Rzepski (12 sati obuke) 
Lipanj: ASHTANGA CHALLENGE with Sandra & Tom (20 sati obuke)
Svibanj: YOGA: SOURCE OF DEVELOPMENT, HEALTH... with Lea Lončar (2 sata obuke)
Svibanj: DEEP & SLOW: SPIRALING THE FLOW Vinyasa with Lea Lončar (2 sata obuke)
Svibanj: THE DYNAMIC POWER OF YOGA (Mysore & Led classes) with Govinda Kai (8 sati obuke + C.E.)

Pretplatite se na newsletter