• GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga
 • GaiaYoga

Impressum

 

 • Naziv i skraćeni naziv udruge: Udruga GaiaYoga internacionalna škola za jogu (skraćeni naziv: GaiaYoga)

 • Sjedište udruge: Zagreb, Gundulićeva 19

 • Udruga je upisana u Sudski registar: Grad Zagreb, Gradski ured za opću upravu

 • Broj pod kojim je udruga upisana u Sudski registar: 21005476

 • Iznos temeljnog kapitala: udruga nema tem. kapital

 • Prezime i ime predsjednice Udruge: Sandra Đidara Bianco

 • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj računa: Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka HR6824020061100521907

 • Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript tel. 0981822810

 

Pretplatite se na newsletter